Om

Tegnestuen ARKM6 er en moderne, engageret og kvalitetsbevidst tegnestue, med fokus på Jeres / bygherres individuelle behov.


ARKM6 udfører unikke huse og ikke 2 er ens, idet husene indrettes og udformes efter familiens personlige behov og ønsker.


ARKM6 er Jeres byggetekniske sparringspartner, vejleder og rådgiver fra Jeres første idé, til huset er klar til indflytning. - Fra den første skitse til nøgle overdragelse....

Jeres idéer og drømme vil blive omsat til et tegningssæt, bestående af planer, facader, snit samt farvelagte perspektiver og visualiseringer. For bygherre bliver det et beslutningsgrundlag, hvor de store beslutninger træffes med udgangspunkt i et virkelighedsnært portræt af Jeres kommende hjem.
Herfra er det tegnestuens fornemmeste opgave at få de samme behov og drømme kommunikeret ud til håndværkerne i et udbud.

3D projektering giver det skarpeste grundlag for et udbud og sikrer dermed også at priserne er så skarpe som muligt. Det skyldes at der ikke er overladt noget til tilfældighederne og håndværkerne er dermed ikke i tvivl om, hvilket arbejde der skal udføres!

Et typisk forløb med ARKM6 indeholder bl.a.:

  • Idéoplæg / byggeprogram
  • Skitseprojekt
  • Forprojekt / myndighedstegninger (byggetilladelse)
  • Hovedprojekt (arbejdstegninger)
  • Udbud
  • Byggeledelse